TIỂU SỬ NHÀ TRƯỜNG

 

 

         Trường THCS Ninh Hòa ngụ tại ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Vùng đất Bạc Liêu nổi tiếng với truyền thống hiếu học bao đời, tre già, măng mọc, những thế hệ đi sau luôn kế thừa và phát huy những bài học qúy báu của cha ông đi trước, vì thế sự nghiệp trồng người cũng không ngừng phát triển. cơ sở trường THCS Ninh Hoà là nơi tiếp nối truyền thống ấy của quê hương.

         Năm 1976 trường PTCS xã Ninh Hòa được thành lập tại xã Ninh Hòa, là tiền thân của trường THCS Ninh Hoà ngày nay.

        Năm 1994 trường THCS Ninh Hòa được tách từ trường PTCS Ninh Hòa, Trường THCS Ninh Hòa có 02 điểm trường, điểm trung tâm tại ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, điển còn lại tại ấp Ninh Phước. Đến năm 1997-1998 trường được tách thành 2 trường THCS A Ninh Hòa và trường THCS B Ninh Hòa. Ngày 10/11/2000 UBND huyên Hồng Dân ra quyết đinh số 107/QĐUB về việc thành lập trường THCS Ninh Hòa, trường được xây dựng khá khang trang tai ấp tà Ben xã Ninh Hòa.

       Ngày mới thành lập trường chỉ có 4 phòng học cấp bốn và 3 phòng tạm với 12 lớp , được đảm nhận bởi 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trình độ đào tạo phần lớn chưa đạt chuẩn quy định, nhưng đến nay trường đã có 2 dãy phong lầu trong đó có 7 phòng dạy học văn hóa, 5 phòng bộ môn, 01 phòng vi tính, 01 phòng thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 khu hiệu bộ.

      Hiện nay trường THCS Ninh Hòa có tất cả 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó cos cán bộ quản lý, 27 giáo viên. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn, giảng dạy trên 462 học sinh.

 

 

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN

 

 

- Năm 1992 - 1993: Hiệu trưởng là thầy Nguyễn văn Sỹ

- Từ năm 1994 - 2005: Hiệu trưởng là thầy Nguyễn Hữu Tuấn.

- Từ năm 1995 - 2007: Hiệu trưởng là thầy Diệp Thanh Hờn

- Từ năm 2007 - 2017: Hiệu trưởng là thầy Lê Văn Đeo

- Tháng 8/2017 đến nay Hiệu trưởng là thầy Trần văn Tài

- Các phó Hiệu trưởng:

+ Cô Nguyễn Phương Trà từ năm 1993 - 2000

+ Thầy Lê Văn Đeo từ năm 2000 - 2007

+ Thầy Ngô Hữu Nhiệm năm 2008 - 2009 và 2012 đến nay

+ Thầy Trần Thanh Tuấn từ năm 2009 - 2012